Stress

Er du stresset, er det vigtigt, du tager det alvorligt. Stress over længere tid giver risiko for alvorlige og varige konsekvenser.

Er stress ikke bare et modefænomen?

Nej, det er det ikke!

Stigningen i stress skyldes vores samfundudvikling. I det moderne samfund stilles der stadig større krav til os som mennesker. Fokus er på det enkelte individs potentialer og udvikling - om du har lyst til udvikling og realisering af dig selv, samt forventningen om, at du selv magter dette.

Det er vanskeligt at leve op til. Derfor er der mange flere end tidligere, der bliver alvorligt syge af stress.

Er du i tvivl om du har stress?

Stress er uafhængigt af alder, køn, stilling, uddannelse mm. Det vigtige her er at vide, at det hjælper at få hjælp til at komme igennem stressen. Behandlingen består udover samtaler hjælp til at håndtere livet mellem samtalerne.

I samtalerne sættes fokus på:

Er du i tvivl, om du har stress, afklares dette ved første samtale. Forløbet fokuserer derefter på at målrette og igangsætte en god udvikling og stress behandling, hvor du får det bedre hurtigt.

Min erfaring er, at de fleste i denne proces får vendt deres oplevelse af håbløshed, magtesløshed, frygt mm, som følge af den akutte stress, til en personlig mulighed for at tage deres liv op til revision og finde nye brugbare perspektiver.

Kontakt mig og få en samtale hvor vi sammen finder ud af om du har stress og hvordan stressen bedst afhjælpes.