Krise

Livet byder for de fleste mennesker på mange udfordringer – når disse er glædelige nyder vi livet, når disse giver sorger og bekymringer føles livet tungt.

Sorger og bekymringer udløser ofte en krise og det kan være nødvendigt at få psykologhjælp for at komme igennem den. Det er ikke muligt at forudsige, hvem der reagerer på hvad og hvordan, men generelt set kan følgende udløse kriser:

  • Alvorlig sygdom eller dødsfald
  • Jobskifte, ændring af krav i jobbet, arbejdsløshed eller pensionering
  • Ulykker, at være ufrivillig ”tilskuer” til en ulykke eller være pårørende til en, der er forulykket
  • Skilsmisse eller separation
  • At blive forælder
  • At passere en bestemt alder

Reaktionerne på at være i krise kan være mange. Mentalt opleves ofte meningsløshed, uoverskuelighed, ligegyldighed, chok. Fysisk opleves ofte koncentrationsbesvær, søvnproblemer, madlede/ringe appetit, diffuse smerter i hoved eller mave mm.

I selve situationen kan det være svært at finde overskud til at bede om den rette hjælp og hjælperne kan have svært ved at lytte og rumme andres sorg og kriser. Dette kan gøre, at mange i krise lukker af, ”tager sig sammen” og har travlt med at komme videre, med risiko for at reaktionen bliver forsinket og måske forstærkes.

Som psykolog kan jeg hjælpe dig til at få bearbejdet krisen, således at du kan håndtere den. Ved at støtte dig i dine processer gennem krisen, får du hjælp til at lære at forstå og beherske de belastende følelser, som dukker op i din hverdag.

Ved at få arbejdet med din krise igennem samtaler, kan du undgå, at den bliver ved med at presse på i kanten af din bevidsthed.


Akut krisehjælp 


Akut krisehjælp handler om hjælp efter en voldsom hændelse - det kan være vold, overfald, ulykker, dødsfald mm. Voldsomme hændelser skaber utryghed. Pludselig kan vi ikke problemløse som vi plejer - den analytiske tænkning hjælper os ikke og vores opfattelse af tilværelsen ændres med ét. Det er derfor vi reagerer.

Det er altså almindeligt at reagere. Ofte reagerer man både fysisk og psykisk på en voldsom hændelse, hvor kraftigt varierer ligesom, det varierer, hvor længe man er om at komme igennem hændelsen.  Reaktionerne kan deles op i timerne umiddelbart efter og i dagene // ugerne efter:

I timerne umiddelbart efter, er det almindeligt at opleve:
- følelse af uvirkelighed
- voldsomme følelsesudbrud
- frygt 
- angst
- kropslige reaktioner som kvalme, hovedpine, følelse af svaghed i kroppen mm.

I dagene og ugerne efter, er det almindeligt at opleve: 
- uro og nervøsitet, at være i alarmberedskab 
- psykisk sprødhed og intense følelser
- ufrivillige flashbacks
- skyld og skam
- koncentrations- og hukommelsesproblemer
- tendens til at isolere sig

Det er vigtigt at snakke episoden igennem igen og igen med andre, som man er tryg ved. Ligesom det er vigtig at dele tanker og følelser med andre. 
Ved at være omsorgsfuld for de berørte, kan de bedre få slappet af, spist og sovet.

Hvornår skal man søge professionel hjælp? 

Husk, det er normalt at reagere unormalt på en unormal hændelse. Det er forskelligt hvordan, hvor meget og hvor længe mennesker reagerer på voldsomme oplevelser. Til tider forstærkes reaktionen og tidligere fortrængte oplevelser reaktiveres. Har man ikke nogen at snakke episoden igennem med, kan det anbefales at søge ekstern professionel hjælp - derudover kan det siges, at der er brug for professionel hjælp, når reaktionerne varer ved eller ligefrem øges i intensitet.
Du skal altså ikke se reaktionerne som tegn på svaghed, men hvis hverdagen er meget belastende flere uger efter episoden, kan jeg anbefale at man søger professionel hjælp.

 

Jeg kan tilbyde at hjælpe dig til at få bearbejdet krisen, så du kan håndtere den. Ved at støtte dig i dine processer gennem krisen, får du hjælp til at lære at forstå og beherske de belastende følelser, som naturligt dukker op. Ligesom jeg kan lære dig at undgå, at krisen næsten konstant presser på i kanten af din bevidsthed.