Voksne & Forældre

Til jer, som er voksne

De fleste kender til at have et travlt liv - mange ting skal ordnes og gøres og ofte opleves det som, at der ikke er tid nok til alt dét, som man gerne vil eller som man synes, man "bør" nå.
Et travlt liv kan føre til forskellige udfordringer i ens liv - mange gange klarer man skærene selv, men nogle gange sker det, at dét man plejer at gøre, bare ikke er nok til at få een videre i livet og ens balance kommer i ubalance.

Har du ubalance i dit liv, kan du vælge at gøre noget andet end det du plejer og få hjælp til at leve det liv, du gerne vil leve. Det er sværere at gøre end at læse det her - derfor kan det til tider hjælpe at få hjælp hertil.
Du er velkommen til at læse yderligere under fanerne selvværd, stress og krise, hvor du vil kunne danne dig et indtryk af, hvordan jeg vil hjælpe dig i til at leve det liv, som du gerne vil.


Til jer, som er forældre

Mange forældre oplever, at deres børn har det svært i perioder. Når perioden bliver lang eller barnet er meget belastet, er det vigtigt at overveje, hvordan man bedst hjælper sit barn på nuværende tidspunkt.

Nogle gange er det nok at få en dialog igang med barnet // den unge. Andre gange oplever man, at man ikke kan finde ud af at snakke med sit barn om dét, som er problemet, eller at man ikke kan hjælpe, kan komme igennem, bliver afvist eller lignende. Det er i sådanne tilælde, at det er relevant at søge professionel hjælp.
Dét, jeg kan tilbyde som psykolog, er samtaler med barnet // den unge, og samtaler med dig / jer som forældre.

Samtaler med børn og unge:

Jeg har som udgangspunkt samtalerne med barnet // den unge alene. Har du / I som forældre brug for at høre, hvordan du / I bedst kan hjælpemed i tiden mellem samtalerne, kan samtalen evt. rundes af med, at du / I hører om de opgaver som barnet / den unge og jeg har sat for perioden mellem samtalerne. Jeg aftaler med barnet // den unge, hvad jeg må give videre til jer.
Det er vigtigt, at både du / I og barnet // den unge er indforstået med denne procedure.

Samtaler med forældre:

Når jeg har samtaler med dig / jer som forældre, vil fokus være på dét, som er svært for barnet // den unge og hvordan du / I som forældre kan hjælpe bedst, ud fra jeres situation . Det er således ikke parterapi, men samtaler om dét at være forælder til et barn // en ung som måske har det svært.