Forebyg stress

Denne side har jeg skrevet som inspiration til, hvordan du som stresset eller måske stresset kan begynde med afstressende tiltag for at forebygge stressen.

Fokus vil være på det positive i livet, idet det kan bidrage som modvægt til den negative følelse stressen giver dig. Er din stress så alvorlig, at du på nuværende tidspunkt har fået en udmattelsesdepression // er udbrændt kan det være svært at lave de mere mentale øvelser - her vil jeg anbefale at gå igang med at styrke kroppen og at søge professionel hjælp.

Husk at finde netop de forslag, som hjælper dig. Forslagene bygger på den kognitive mindfulness tilgang samt den postive psykologis tilgang.

Konstruktive løsninger for begyndende stress // stress kan findes ved at gå ud fra følgende 4 punkter:

 • Krop

 • Følelser

 • Tanker

 • Adfærd

Krop:

 • Ved at styrke din krop gennem motion øges din velvære, din psyke styrkes og følelserne opleves mindre voldsomt.
 • Ved at lave guidede meditationer afslappes du, og dine tanker får et positivt fokus ved at følge guidningen.
 • Ved at lave udendørs aktiviteter, der er afslappende og ikke  stiller krav om præstation såsom ordne have, gå eller  cykle i naturen, kaste sten i havet, øges din kropslige velvære.

Følelser:

 • Ved at sanse intenst på dét, som er omkring dig OG som er positivt fx vindens bevægelser, et skønt maleri eller duften af en blomst, vil dit nye fokus gøre, at du oplever mere positive og glade følelser end de negative følelser, som naturligt følger med stressen. 
 • Ved at sætte fokus på din vejrtrækning, når dine følelser ind i mellem overvælder dig, vil du kunne finde en" oase" uden tankemylder og følelsesstorm. Instruktionen er: Sæt dig et uforstyrret sted og start med at trække vejret dybt ind 3 gange og derefter almindeligt. Bemærk lufthvirvlerne i din næse/svælg i 3-5 vejrtrækninger, mærk nu din brystkasses hæve og sænke sigi 3-5 vejrtrækninger, og til sidst mærk din maves bevægelse ud og ind i 3-5 vejrtrækninger. Når dine tanker går på rejse, hvilket de gør, så lader du tankerne drive som skyer på en himmel og uden at vurdere tankerne, drejer du nænsomt din opmærksomhed tilbage på dit åndræt. På denne måde opøver du dig i at mærke dig selv i stedet for at lade dig "drive rundt i managen" af følelserne, og på denne måde forebygge stressen.

Tanker:

 • Ved at opdage de negative og ofte katastrofeagtige tanker, som automatisk udløses som følge af stressen, prøver du nu at finde alternative udsagn hertil, prøv at du finde nye og mere positive måder at se verden på. Den analytiske kritiske tænkning om, hvordan livet burde føles, bidrager kun negativt her -giv slip på den og vær mere i det nu du reelt oplever nu.
 • Ved at sætte bevidst fokus på det positive islæt af livet, vil sandsynligheden for mere positive og konstruktive tanker og følelser blive væsentlig større. Vigtigt er dog, at de kritiske tanker, som følger med stressen, meget let overtager og sniger sig ind. Nænsomt og hensynsfuldt vender du igen dit fokus på det mere positive islæt af livet.
 • Ved at læse litteratur om stress kan din viden om stress øges, hvorved din forståelse for dinegen stress kan give dig redskaber til at  håndtere din situation.

Adfærd:

 • Ved at gøre det, som du har erfaring med virker afstressende for dig fx spille golf, gå tidligt i seng, læse.
 • Ved at tænke i sundhed for dig selv bl.a. spise og sove regelmæssigt, drikke vand frem for kaffe, Cola, alkohol e.lign., spise frugt og grønt hver dag, få frisk luft og motionere lidt hver dag.
 • Ved at være sammen med mennesker, hvis selskab du holder af, så du ikke isolerer dig.
Skriv eller ring til mig, så kan vi sammen finde værktøjer til, at du kan forebygge din stress!