Særligt Sensitive

 

Mellem 15 og 20 % af alle mennesker er fra fødslen særligt sensitive mennesker (også kendt som HSP - højt sensitiv person).
Særlig sensitivitet betragtes som et personlighedstræk, og handler et særligt vågent nervesystem. Et nervesystem, som bearbejder alle stimuli mere dybt end gennemsnittet. Derfor er de særligt sensitive ofte kreative, begavede, dybsindige og har stor indlevelsesevne.

At besidde et særligt vågent nervesystem har både visse fordele og visse udfordringer.

Fordelene kan handle om den årvågenhed man har for sine omgivelser, den detaljerigdom man finder hos sig selv og blandt sine omgivelser, og den fantastiske evne man har til at bemærke og nyde.

Udfordringerne kan handle om risikoen for "nedsmeltning", når sanseindtrykkene bliver for mange, de kraftige følelsesudbrud, som kan komme når og hvor som helst, og oplevelsen af pres, som kan forringe ens evne til overblik eller prioritering.

Det kan derfor være en styrke at lære sin sensitivitet at kende, så man kan leve i god balance med sin sensitivitet. På den måde kan man blive tilpas stimuleret i stedet for at leve med for mange stimuli.

Særligt sensitive børn og unge har ligeså særlige udfordringer, idet de hele tiden udvikler sig og derved forandrer sig, hvorfor det kan være svært at rumme alle de indtryk som verden giver én, samt at skulle forholde sig til skole, fritidsaktiviteterne, sporten, vennerne etc.

Næste foredrag er datoen endnu ikke fastsat for. Det vil omhandle nedenstående:

Foredrag for lærere,forældre og andre voksne omkring særligt sensitive unge 
Foredrag omhandler de særligt sensitive er for forældre, lærere og andre voksne omkring særligt sensitive unge mellem 10-20 år.
Du vil få et indblik i hvad særlig sensitivitet er og hvordan du bedst kan støtte op.