Akut krisehjælp

Akut krisehjælp handler om hjælp efter en voldsom hændelse - det kan være vold, overfald, ulykker, dødsfald mm. Voldsomme hændelser skaber utryghed. Pludselig kan vi ikke problemløse som vi plejer - den analytiske tænkning hjælper os ikke og vores opfattelse af tilværelsen ændres med ét. Det er derfor vi reagerer.

Det er altså almindeligt at reagere. Ofte reagerer man både fysisk og psykisk på en voldsom hændelse, hvor kraftigt varierer ligesom, det varierer, hvor længe man er om at komme igennem hændelsen.  Reaktionerne kan deles op i timerne umiddelbart efter og i dagene // ugerne efter:

I timerne umiddelbart efter, er det almindeligt at opleve:
- følelse af uvirkelighed
- voldsomme følelsesudbrud
- frygt
- angst
- kropslige reaktioner som kvalme, hovedpine, følelse af svaghed i kroppen mm.

I dagene og ugerne efter, er det almindeligt at opleve:
- uro og nervøsitet, at være i alarmberedskab
- psykisk sprødhed og intense følelser
- ufrivillige flashbacks
- skyld og skam
- koncentrations- og hukommelsesproblemer
- tendens til at isolere sig

Det er vigtigt at snakke episoden igennem igen og igen med andre, som man er tryg ved. Ligesom det er vigtig at dele tanker og følelser med andre.
Ved at være omsorgsfuld for de berørte, kan debedre få slappet af, spist og sovet.

Hvornår skal man søge professionel hjælp? 

Husk, det er normalt at reagere unormalt på en unormal hændelse. Det er forskelligt hvordan, hvor meget og hvor længe mennesker reagerer på voldsomme oplevelser. Til tider forstærkes reaktionen og tidligere fortrængte oplevelser reaktiveres. Har man ikke nogen at snakke episoden igennem med, kan det anbefales at søge ekstern professionel hjælp - derudover kan det siges, at der er brug for professionel hjælp, når reaktionerne varer ved eller ligefrem øges i intensitet.
Du skal altså ikke se reaktionerne som tegn på svaghed, men hvis hverdagen er meget belastende flere uger efter episoden, kan jeg anbefale at man søger professionel hjælp.

Jeg kan tilbyde at hjælpe dig til at få bearbejdet krisen, så du kan håndtere den. Ved at støtte dig i dine processer gennem krisen, får du hjælp til at lære at forstå og beherske de belastende følelser, som naturligt dukker op. Ligesom jeg kan lære dig at undgå, at krisen næsten konstant presser på i kanten af din bevidsthed.