Samtalerne hos mig

I samtalerne hos mig vægtes dét, som giver dig energi og positiv udvikling. Jeg anvender ofte mindfulness-øvelser og andre relevante øvelser og hjemmeopgaver som en del af behandlingen, på den måde er du den, der er aktivt, i fht at klare din hverdag imellem samtalerne.

Jeg arbejder ud fra en kognitiv tilgang dvs at fokus vil være på forskellige mønstre i dit liv og deres påvirkning af dig og din hverdag.
Igennem et forløb vil tankemønstre, adfærdsmønstre, kropslige oplevelser og følelser blive inddraget i samarbejde med dig, så du får adgang til nye måder at forholde dig til dig selv, samt får redskaber til at håndtere din hverdag og videre udvikling. Den kognitive tilgang kaldes for ACT og du kan få mere information herom på www.actklinikken.dk

Samtalerne giver styring, fokus, redskaber og støtte til udvikling, mens du som person arbejder med at udvikle dig i livet, mellem og efter samtalerne.
Det kræver derfor en aktiv indsats fra dig at gå til psykolog, en indsats som til gengæld hurtigt belønnes med fremgang.

Ved at styrke dig, styrkes din handlekraft. Når du er i balance præsterer du dit bedste, du har en indre tilfredshed og du har det godt med dig selv og andre mennesker. Oplever du i perioder ubalance, ved du, hvor svært det er at leve efter dine sande værdier, at føle at man ikke når nogen vegne, at man har mistet kontrollen eller at man er gået i stå. Dette kan jeg som psykolog hjælpe med gennem samtaler.

Mit mål som psykolog er derfor at støtte og udfordre dig, så du udvikler din personlige balance, hvor du er dig og lever efter dine ønsker, værdier og visioner