Supervision af psykologer med henblik på autorisation

Supervision med henblik på autorisation for psykologer.

Forløbet består af et intensivt ACT forløb på 20 t , hvor man lærer de mest almindelige ACT termer, prøver konkrete ACT-øvelser - gennem arbejdet med sine egne sager på ACT konsistent vis.  

Tilmelding på  eller ring 2629 7891 

pris: 9500,- for 20 t. 

Overordnet kan målene for ACT beskrives som

- at maximere det menneskelige potentiale for et rigt og meningsfuldt liv,
- at reducere lidelse og og øge vitalitet, samt
- at øge den psykologiske fleksibilitet.

Og dette gælder for os alle som mennesker, hvorfor det gælder både os som psykologer og de mennesker, som vi arbejder sammen med.
I ACT vil fokus således både være på gensidigheden mellem mennesker og på ligeværdigheden mellem mennesker. Der vil blive arbejdet med metaforer, øvelser, mindfulness og færdigheder som terapeut.

Supervisionen vil bl.a. tage udgangspunkt i de seks kerneprocesser:

  1. Accept
  2. Defusion
  3. Nærvær
  4. Værdier
  5. Selvet som kontekst og
  6. Engageret handling

som kan sammenfattes i at åbne op, være nærværende og at gå efter dét, som er vigtigt for én.

Målet for supervisionen er at kvalificere dig som psykolog, gennem udvikling af dine kompetencer i kraft af dig som både menneske og fagperson, og dette kan i supervisionen ske gennem den fælles refleksion over egen praksis.
Ved at analysere interaktioner, refleksioner og mønstre i dine sager kan du opøve din refleksion, dine kompentencer og dine færdigheder som psykolog.

Det er også muligt at anvende video optagelse af dine egne samtaler med dine klienter - på den måde kan din personlige stil også komme i spil. 

Kravene til supervison med henblik på autorisation som psykolog omfatter i alt 40 timer ved ekstern supervisor.