Supervision af personale

Jeg tilbyder supervision indenfor forskellige felter og til forskellige faggrupper.

Supervision af personale på Produktionsskoler og andre skoletilbud.

Jeg tilbyder supervision til tværfagligt personale fx faglærere, pædagoger og andre faggrupper på skoler, som arbejder med børn og unge, som har det svært. Arbejdet med børnene og de unge kræver ofte meget af personalet, som udover sine faglige kompetencer meget ofte bruger sin "personlighed" til at nå ind til barnet og den unge for at kunne igangsætte læring. Dette arbejde kræver vedholdenhed, rummelighed og overskud. Gennem supervision er det muligt som professionel at kunne bearbejde og reflektere over egen praksis sammen med andre og blive klogere herpå. På denne måde opnås en højere grad af fællsskab og en tryg base for medarbejdergruppen.

Supervision af personale på dag- og døgninstitutioner.

Jeg tilbyder supervision til tværfagligt personale, fx pædagoger, lærere og socialrådgivere, indenfor døgn- eller dagbehandlingsområdet, som arbejder med børn og unge som har det svært i livet.
Dét at arbejde med børn og unge, som har det svært, giver ofte mange forskelligartede problematikker og kræver derfor ofte, at man som professionel skal handle hurtigt, så der først bliver tid til refleksionen bagefter.
Det er derfor vigtigt at have et fælles forum, hvor supervisionen kan danne ramme for fordybelse og hvor refleksion kan foregå. Dette er en vigtig forudsætning for at udvikle sig som menneske gennem arbejdet med andre, som har det svært. Ligeså for at dygtiggøre sig i sit arbejde, skabe udvikling og tryghed i medarbejdergruppen og som kollegial gruppe at finde fælles fodslag i den behandlingsmæssige tilgang til institutionens børn og unge.

Supervision af støttekontaktpersoner

Jeg tilbyder som noget nyt supervision af støtte-kontakt-personer, som har opgaver med unge, som har det svært og som arbejder i familier præget af udfordringer som bl.a. psykisk sygdom. Ofte arbejder støttekontaktperson overvejende arbejder alene med klienten og har derved ikek et tværfagligt netværk eller en tæt kollega gruppe. Netop her kan det være en fordel at deltage i supervision, for løbende at kunne justere sin indsats i forhold til den unge eller familien, og for at kunne vende tvivlsspørgsmål og dilemmaer, der måtte opstå undervejs. Supervisionen kan med fordel foregå i gruppe. Fordelen herved er en lagt større mulighed for at høre andres erfaringer med forskellige problemstillinger i funktionen som støttekontaktperson, dele erfaringer med samt evt danne netværk med andre.