ACT Supervision - Acceptance and Commitment Therapy

Supervision kan være en god hjælp, når man som professionel arbejder med problematikker, som man berøres af, undrer sig over, føler sig afmægtig overfor eller bare ønsker at blive klogere på. Supervision giver mulighed for fordybelse og til at undersøge, hvordan en problemstilling også kan hænge sammen.

Et intensivt ACT supervisionsforløb er en god mulighed for at komme igang med dit autorisationsforløb - kontakt mig i fht opstart. 

20 timers gruppeforløb for psykologer på vej mod autorisastion. Pris 9500,- kr.

 

Individuel ACT Supervision

Supervisionen vil have fokus på sagssupervsision, hvor du tager sager med og får supervision på disse.

Jeg ser supervisionen som en gensidig dialog, hvor supervisand og supervisor gennem målrettet samtale opgraderer fagligheden med ACT i forhold til sagen.

I supervisionen samarbejdes der således om at tage forskellige faglige perspektiver ind så udfordringer, dilemmaer, tvivl mm. kan blive kigget på, og flere forskellige handlemuligheder kan blive undersøgt for deres relavans.

Gruppesupervision

I gruppesupervision arbejdes der med det enkeltes teams eller den enkelte gruppes måde at gå til sine arbejdsopgaver.

Der arbejdes ud fra et fokus på sager, som er relevante for deltagerne, og der kan ligeledes sættes fokus på et særligt emne som gruppen ønsker oplæg omkring eller sparring omkring.

Gruppesupervisionsforløb for psykologer med henblik på autorisation i ACT/Acceptance and Commitment Therapy - kontakt mig på 26297891 eller her for nærmere aftale.

Målgrupper

Jeg yder supervision til psykologkollegaer på vej mod autorisation. Min erfaring kan bl.a. ses ud fra mit CV.

Jeg yder ACT Supervision til målgrupper som:

  • Personale på dag- og døgninstitutioner, særligt institutioner der arbejder med børn og unge
  • Støtte-kortakt-personer
  • Mentorer på bl.a. Tekniske skoler
  • Undervisere og vejledere på bl.a. Tekniske skoler, Produktionskoler, UUC
  • Folkeskolelærere
  • Sagsbehandlere
  • Sundhedspersonale og andre interesseorganisationer
Så kontakt mig på 26297891 eller her for nærmere aftale.