Fra eksamensangst til eksamenshjælp

Giver eksaminer dig

 • Uro og nervøsitet
 • Koncentrationsbesvær
 • Manglende selvtillid
 • Humørsvingninger
 • Ændret spise- og sovemønster
 • Åndedrætsbesvær
 • Svedige hænder eller kaster du op

Så deler du skæbne med mange andre! Det behøver ikke at være sådan altid - gennem samtaler får du redskaber til og bevidsthed om, hvordan du fremover kan gå til eksamen.

I eksamener er man presset og ens krop reagerer med alarmberedskab.
Den del af eksamens oplevelsen er helt normal - det er med til at få dig til at præstere dit ypperste.
MEN ikke alle har det sådan - man kan derfor have brug for hjælp til at lære, hvordan man:

 • Tackler sine kropslige reaktioner
 • Lærer at håndtere ens nedgørende tanker og de svære følelser
 • Strukturerer ens psykiske forberedelse op til selve eksamenen
 • Opnår bedre resultat vha eksamenteknikker.

Jeg kan hjælpe dig at afklare, hvad der ligger bagved din nervøsitet, hvordan du tillærer dig nye og bedre handle- og tankemønstre, samt hvordan du anvender nye arbejdsformer i din forberedelse til eksamenen. Dette kan jeg bl.a. fordi jeg gennem mange år har arbejdet som underviser på flere forskellige uddannelsesinstitutioner og uddannelsesniveauer.